T-64/2013 Javna nabavka dobara - Izolacioni alat za rad pod naponom i alat za službu telekomunikacija i pogonskih poslova

14.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

08.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

11.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.