T-66/2013 Javna nabavka radova - Završni radovi na objektu centralnog magacina

09.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka