T-68/2013 Javna nabavka dobara - Preuređenje dodatne prostorije za štampanje računa u Upravi

27.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka