T-69/2013 Javna nabavka dobara sa uslugom ugradnje - Klima uređaji

25.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

22.04.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka u pregovaračkom postupku PP-17/2013 javna nabavka dobara sa uslugom ugradnje - klima uređaji