T-72/2013 Javna nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

21.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru