T-74/2013 - Izrada tehnicke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju dela objekata MHE "Moravica" u Ivanjici

25.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka