T-78/2013 Javna nabavka dobara - Dobra sa neophodnim radovima na sanaciji objekta društvenog standarda - Odmaralište Vrnjačka Banja

11.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

05.05.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka