T-79/2013 Javna nabavka dobara - Reklamni materijal

14.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

13.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.