T-81/2013 Javna nabavka dobara - Kolektivna zaštitna sredstva

24.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.01.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2,3,5,6.

18.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1,4,7,8.