T-84/2013 Javna nabavka usluga - Održavanje sistema za neprekidno napajanje, telekomunikacione opreme i personalnih računara

16.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.12.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru