T-86/2013 Javna nabavka dobara sa uslugom ugradnje - SCADA sistem za potrebe upravljanja TS 110/x kV i 35/10 kV za ogranak Aranđelovac i ogranak Novi Pazar

23.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.03.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru