T-88/2013 Javna nabavka dobara - Održavanje računara i uređaji

27.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.01.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1,2,4,5.

25.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.