T-89/2013 Javna nabavka dobara - MTK prijemnik

27.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.01.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.01.2014. godine
Metodologija za ispitivanje mrežnih tonfrekventnih prijemnika

14.01.2014. godine
Protokol za programiranje MTK prijemnika

14.01.2014. godine
Protokol za daljinsko parametriranje MTK prijemnika sa funkcijom uklopnog sata

14.01.2014. godine
Tehnički uslovi za mrežne tonfrekventne prijemnike

14.01.2014. godine
Tabela telegrama prijemnika br. 1.
Tabela telegrama prijemnika br. 2.
Tabela telegrama prijemnika br. 3.
Tabela telegrama prijemnika br. 4.
Tabela telegrama prijemnika br. 5.
Tabela telegrama prijemnika br. 6.

14.03.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru