T-90/2013 Javna nabavka dobara sa uslugom ugradnje - Police za arhivu

23.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.01.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru