T-92/2013 Javna nabavka dobara - Serverski sistemi, personalni računari, proširenje IP telefonskog sistema i sistem za neprekidno napajanje

14.02.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.02.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

05.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.03.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.03.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.04.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

25.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

06.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

09.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.