T-255/2014 UP Javna nabavka usluga male vrednosti - Prva nadzorna provera sistema EMS (ISO 14000 - Sistem menadžmenta zaštite životne sredine)

19.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru