Javna prodaja - Prodaja električnog i elektronskog otpada putem prikupljanja pisanih ponuda

3.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

14.11.2014. godine
Odluka o izboru najpovoljnije ponude