Prethodno obaveštenje za javnu nabavku - Dobra sa nabavkom usluge

23.1.2015. godine
Prethodno obaveštenje