T-2/2014 UP Javna nabavka dobara - Kancelarijski materijal (koverte)

23.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.8.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

23.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

23.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.