T-2/2014 UP Javna nabavka dobara - Kancelarijski materijal

17.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.05.2014. godine
Produženje roka za podnošenje ponuda

12.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.05.2014. godine
Ispravka pojašnjenja konkursne dokumentacije

16.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.05.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 3.

22.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

03.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.