T-120/2014 UP Javna nabavka dobara - Telefonska centrala i oprema za digitalizaciju

15.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

29.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

24.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.