T-130/2014 UP Javna nabavka dobara - Softver, licence

23.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

24.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

26.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.