T-133/2014 UP Javna nabavka dobara - Merno dijagnostička oprema i uređaji

4.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.12.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.12.2014. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.1.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

16.1.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

20.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.