T-136/2014 UP Javna nabavka dobara - Za održavanje sredstava telekomunikacija

28.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.07.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

25.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru