T-153/2014 UP Javna nabavka dobara - Toneri

04.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. i 2.