T-159/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

5.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 6.

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.

22.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

22.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 17.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 18.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

27.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16.

29.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 6.

14.1.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.