T-176/2014 UP Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Upravi društva

28.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka