T-180/2014 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

25.03.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Katalog elektromaterijala i opreme

Dimenzije AB konzole D2N 100-160-315

Dimenzije AB konzole D2Z 100-630-315

Dimenzije AB konzole D2Z 100-500-315

02.04.2014. godine
Ispravka konkursne dokumentacije

04.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

09.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

27.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.