T-183/2014 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

26.03.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Katalog elektromaterijala i opreme

02.04.2014. godine
Ispravka konkursne dokumentacije

04.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.04.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

02.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.