T-185/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

03.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Ispravka konkursne dokumentacije

07.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

07.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

08.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

07.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.06.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 4.

10.06.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 4.

11.06.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 4.

23.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

26.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

3.11.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 4.

25.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.