T-191/2014 UP Javna nabavka dobara - Sistem za pronalaženje mesta kvara na kablovskim vodovima i ostali i merni uređaji (agregati i sl.)

16.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.7.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

22.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.