T-192/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

23.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

02.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

02.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

03.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

03.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.