T-193/2014 UP Javna nabavka dobara - Vozila

31.03.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

11.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.