T-194/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

16.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

8.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

8.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

9.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

9.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.