T-196/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

20.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

9.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.