T-197/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

25.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

18.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.07.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

19.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

19.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

22.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

22.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

22.09.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.