T-198/2014 UP Javna nabavka dobara - Metalna galanterija i ostali materijal

12.1.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.1.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.1.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.2.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

3.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.2.2015. godine
Obaveštenje o produžavanju roka za podnošenje ponuda

6.2.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

8.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

9.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

9.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

15.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

21.4.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.