T-199/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

15.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Prilog uz konkursnu dokumentaciju

25.04.2014. godine
Ispravka konkursne dokumentacije

25.04.2014. godine
Ispravka konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Dopuna konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.05.2014. godine
Dopuna konkursne dokumentacije

09.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

09.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

23.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.