T-233/2014 UP Javna nabavka dobara - Za kafe kuhinju

09.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

08.05.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

12.05.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

12.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.