T-238/2014 UP Javna nabavka dobara - Kamere sa DVR uredjajem za auto za kontrolore

29.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka