T-239/2014 UP Javna nabavka dobara - Oprema za baždarnice

3.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru