T-240/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

13.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.8.2014. godine
Katalog elektromaterijala i opreme

24.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

27.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.