T-241/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

14.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.8.2014. godine
Katalog elektromaterijala i opreme

22.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

3.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.