T-242/2014 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

18.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.8.2014. godine
Katalog elektromaterijala i opreme

30.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

30.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

3.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

4.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.