T-245/2014 UP Javna nabavka dobara - Reklamni materijal

13.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru