T-248/2014 UP Javna nabavka dobara - Dobra za TS 110/10kV "Kruševac" 3 sa ugradnjom

10.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru