T-259/2014 UP Javna nabavka usluga - Izrada obrazaca za račune virmanaca, domaćinstava i za utuženja

6.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.10.2014. godine
Konkursna dokumentacija

28.10.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

6.1.2015. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i produženje roka za podnošenje ponuda

13.1.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

13.1.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru