T-259/2014 UP Javna nabavka usluga - Izrada obrazaca za račune virmanaca, domaćinstava i za utuženja

03.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.06.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava