T-260/2014 UP Javna nabavka usluga - Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja objekata i ekipa na terenu

22.5.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.7.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

1.8.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 2.

21.10.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 1.

6.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

10.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.