T-355/2014 UP Javna nabavka radova - Radovi na TS 110/10kV "Ribnica"

8.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru